En sikker vej til top-præstationer

Passion, kompetencer og værdier skal spille sammen for at opnå resultater og succes. Talent & Mind er landets førende konsulenthus inden for talentbaseret medarbejderudvikling og rekruttering.

Vores konsulenter er eksperter i at anvende talenttesten, TT38, som er en af de mest præcise persontypetest på markedet. Talenttesten kan forudsige adfærd med en nøjagtighed på hele 94,2 procent.

Talent & Mind har lang erfaring i rekruttering, teamudvikling, reboarding-programmer samt karriere- og ledelsesrådgivning. Vi samarbejder med en lang række af landets større og mellemstore virksomheder.

En vellykket rekruttering kræver meget mere end blot en kompetenceafklaring. I et samarbejde med os ser vi ikke blot på, hvordan I kan erstatte én medarbejder med en ny, men også hvordan I kan bruge rekrutteringsprocessen til at skabe merværdi i hele organisationen.

|  Læs mere om Talent & Mind

Talentbaseret rekruttering:
90 procent chance for at rekruttere top-performere

Talent & Mind finder og tiltrækker de mennesker, der skal være med til at drive jeres virksomhed fremad i et stærkt match med jeres team og ledere. For os drejer det sig i al sin enkelhed om at finde de rigtige kandidater og samtidig skabe de bedste vækstbetingelser, så I hurtigt kommer i gang.

Med stærke kognitive tests og grundige feedbacksamtaler afdækker vi talenter og styrker og matcher de rigtige personer til organisationer, så fejlrekrutteringer undgås. I krydsfeltet mellem kompetencer, passion og talent findes de stærkeste match.

|  Sådan hjælper Talent & Mind med talentbaseret rekruttering
 
DBU Sjælland
“Vi havde en konkret rekrutterings-opgave, som Talent & Mind løftede forbilledligt”
Jan Nygaard A/S
“Talent & Mind har et super professionelt set-up”

En dedikeret partner, der sikrer, at alle trækker i samme retning

Undersøgelser viser, at det tager mellem 3,5 og 7 år, før en kandidat når sin top-performance. De kan være rejst, inden de når dertil. Med accelereret jobegnethed sikrer vi, at medarbejderne når deres højeste performance-niveau inden for 12-18 måneder. Det gør medarbejderne mindst dobbelt så produktive, mens de er i jobbet.

Desuden viser undersøgelser, at 70-80 procent af medarbejderne ikke synes, at de bruger deres talenter tilstrækkeligt. Mennesker trives, når de anerkendes og får mulighed for at bruge deres toptalenter og fulde potentiale. Talent & Mind har lang erfaring i at bruge talenttest og styrkebaseret rådgivning i team- og ledelsesudviklingsforløb.

| Læs mere om Talent & Minds forløb med Ledelses- og teamudvikling

Ledelsesrådgivning:
Har du alle dine styrker i spil?

I et samarbejde med Talent & Mind skaber vi de optimale vækstbetingelser både for den enkelte leder som person og for medarbejdergruppen som helhed. Alle ressourcer skal i spil for at skabe succes. Og for at det kan opnås, kræver det et præcist billede af den konkrete situation.

Med specialtilrettelagte udviklingsforløb støtter Talent & Mind den enkelte leder i at opnå en bredere viden omkring jeres organisation og den menneskelige kapital, der er til rådighed i virksomheden. Rådgivning baserer sig på talenttesten og en styrkebaseret tilgang til ledelsesrollen.

| Læs mere om Talent- og ledelsesudvikling

Talenttest: Markedets stærkeste og mest præcise personlighedstest

Talenterne er udtryk for potentialer. Det er de områder, hvor den enkelte medarbejder vil kunne udvikle sig hurtigere. Jo skarpere bevidsthed, vi har om vores talenter og drivende værdier, jo større chance er der for at opnå succesfulde karrieremål og trivsel. Talent & Mind har et nært samarbejde med TT38, der står bag den anerkendte talenttest. Talenttesten viser både muligheder og barrierer i samarbejdskonstellationer, det giver overblik over den enkeltes særlige kompetencer. Med en afdækning af talenterne får vi et navigationsredskab, der viser den mest direkte vej til trivsel og arbejdsglæde såvel som effektivitet og muligheden for at nå nye hidtil usete mål.

| Læs mere om Talentbaseret karrierecoaching

Nymøllevej 50 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf. +45 23 83 77 44  | @: info@talentandmind.com | CVR.: 42 33 81 76

Opret dit CV i vores Kandidatbank

Se alle åbne de jobs, vi rekrutterer til HER

Her finder du vores privatlivspolitik